Buro BRAND

Een grafisch verslag is een visuele weergave van een evenement, bijeenkomst of idee. Het is een perfecte manier om informatie op een overzichtelijke beeldende manier weer te geven. In een grafisch verslag gebruiken we creatieve typografie, getekende portretten, grafieken, iconen en andere visuele elementen. Dit kan op verschillende manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld om een visuele samenvatting te geven van een bijeenkomst, een beeldend overzicht creëren van onderzoeksgegevens of het communiceren van projectvoortgang.

Training Visueel Notuleren

Er zijn verschillende soorten tekeningen die worden gebruikt in een grafisch verslag, bijvoorbeeld getekende iconen van de hoofdonderwerpen en cartoons van de kernpunten. Door dit te combineren met een visuele hiërarchie en kleurencombinaties, wordt de informatie in een overzichtelijke visuele manier weergegeven. Dit is niet alleen nuttig voor het overzichtelijk terugkoppelen van informatie, maar helpt mensen ook in één oogopslag te zien wat de hoofd en bijzaken zijn.

Hoe gebruik je het?

Een grafisch verslag wordt vaak gebruikt om aan het eind van een bijeenkomst een terugkoppeling te geven. Het is ook een goede manier om te communiceren naar publiek dat niet aanwezig was bij een lezing of paneldiscussie wat de hoofdpunten waren. Op die manier is het een mooie aanvulling op geschreven notulen, of kan het die zelfs helemaal vervangen.
Ook gebeurt het vaak dat er gedurende een bijeenkomst wordt getekend en dat het publiek hier actief bij betrokken wordt. Zo kunnen zij belangrijke punten aandragen, toevoegingen doen, of verbeteringen voorstellen. Zo ontstaat een grafisch verslag waar alle deelnemers achter staan.

Voorbeeld visuele notulen - een grafisch verslag voor Adviesbureau Overheid

Een grafisch verslag wordt gemaakt door een visueel notulist die aanwezig is tijdens de brainstormsessie, evenement of andersoortige bijeenkomst. Deze tekenaar werkt op grote vellen papier die worden opgehangen, of digitaal op een teken-tablet die gekoppeld kan worden aan een beamer.
Afhankelijk van de aard van de bijeenkomst is de tekenaar de hele dag aanwezig, of slechts een gedeelte.
Soms werken meerdere tekenaars aan één tekening.

Als je zelf overweegt een grafisch verslag te laten maken, zijn een aantal dingen belangrijk.
Vraag jezelf af wat het doel is dat je wil bereiken en wie de doelgroep is. Wil je bijvoorbeeld graag een beeld dat extern gedeeld kan worden, of dient het vooral als samenvatting voor de aanwezigen? Daarnaast is het goed om te bedenken hoe je het eindresultaat wilt delen, doe je dit digitaal, of juist fysiek (bijvoorbeeld door het op te hangen in de centrale hal van je bedrijf)?
Tot slot is het belangrijk om tijdig de tekenaar te betrekken bij je plannen. Een visueel notulist heeft veel ervaring met de manier waarop een grafisch verslag het best tot zijn recht komt. Zijn of haar expertise tijdig inschakelen komt het eindresultaat altijd ten goede.

Een grafisch verslag laten maken?

Heb je een evenement, sessie of andersoortige bijeenkomst waar je graag een grafische hulp bij nodig hebt? Vraag direct een offerte aan, of bel ons om even te overleggen.

Grafisch verslag nodig?

Wil je een grafisch verslag laten verzorgen bij je bijeenkomst?

Even overleggen?

Bel ons gewoon, dan kijken we naar de kansen en mogelijkheden.