Buro BRAND

Privacybeleid Buro BRAND Visuele Communicatie B.V.
Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Buro BRAND. U dient zich ervan bewust te zijn
dat Buro BRAND niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Buro BRAND respecteren de privacy van alle gebruikers van haar site en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
https://www.burobrand.nl
Binckhorstlaan 36, Den Haag
+31702044049
Robert Paulusse is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro BRAND.

via https://burobrand.nl/contact/ kan er contact opgenomen worden


Persoonsgegevens die wij verwerken:
Buro BRAND verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@burobrand.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Buro BRAND verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Buro BRAND neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Buro BRAND) tussen zit. Buro BRAND gebruikt de volgende computerprogramma’s
of -systemen:

 • Apple mail gebruiken wij voor onze dagelijkse correspondentie activiteiten
 • Dropbox gebruiken wij voor onze creatieve bestanden, maar ook voor onze offerte en facturatie
  gegevens.
 • Trello gebruiken wij voor opdrachtregistratie en planningsdoeleinden. Ook bewaren wij hier
  persoonsgegevens in ten behoeve van planningen en facturatie werkzaamheden
 • Mailchimp gebruiken wij voor het aansturen van onze workshop correspondentie en
  nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Buro BRAND verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij
onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes
die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Buro BRAND of die van een derde partij. Wij
gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit
en internetgebruik.


Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet
correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Cookies op onze website

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Buro BRAND en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@burobrand.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Buro BRAND wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Buro BRAND neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@burobrand.nl.
Buro BRAND heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, zo
werken wij met een beveiligde website.
Onderstaande gegevens houden wij vast in onze applicaties:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren

Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Buro BRAND bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Facturatie en offreren: 7 jaar
 • Inschrijf gegevens workshop en eventuele nieuwsbrieven: 3 jaar

TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien
aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Wij hopen zo uw privacy zo goed en
correct mogelijk te borgen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Buro BRAND Visuele Communicatie B.V.
Binckhorstlaan 36, Den Haag
070 2044049