Buro BRAND
Campagne Illustratiehuisstijl Strategie Workshop

Van praatplaat tot campagne 

Een jaar lang waren we vaste partners in het projectteam in dit participatieproject. Met visuele ondersteuningstrategisch advies en natuurlijk een heleboel creativiteit kwamen we samen tot een gedegen aanpak. Na een jaar van intensieve samenwerking staan die doelen nu, op volgorde van prioriteit, op de agenda bij de gemeente!

Het begon met de vraag voor een PraatPlaat vanuit de Gemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens ons kennismakingsgesprek waarin we altijd zoeken naar de vraag achter de vraag, bleek dat de behoefte eigenlijk veel breder lag. Ze wilden bewoners betrekken bij het opstellen van doelen en een agenda voor de gemeente Alphen aan den Rijn, met zijn zeven dorpskernen en vier wijken: de gebiedscyclus was een feit.

Design thinking is doorzetten

Voor onze aanpak volgde we de uitgangspunten van het Visueel Werken en Design Thinking. Een proces van inleven, ideeën ophalen, prototypen en testen dus. Een creatief proces, waarvan het resultaat aan het begin nog niet vaststaat. Dat is het best lastig als je je achterban mee wil krijgen in een ambtelijke organisatie.

  • “Waarom zou ik hier als drukke ambtenaar mijn tijd in steken?”
  • “Wat levert het mij op dan?”
  • “Dit hebben we drie jaar geleden ook al gedaan toch?”

In het begin was er binnen de gemeente best wat weerstand, belangrijk dus om ook de interne communicatie goed aan te pakken. Door te verhelderen, concretiseren en visualiseren hielpen we het projectteam met het ‘naar binnen toe’ communiceren waarom deze aanpak nou zo goed past bij de uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie.

Nauwe samenwerking voor participatie

Een belangrijke sleutel tot succes was de nauwe samenwerking met het projectteam van de gemeente. We kozen voor een wekelijks overleg om constant snel te kunnen bijsturen. In alle stappen van dit proces waren andere communicatie uitingen nodig om de verschillende doelgroepen mee te krijgen in deze verandering.


Van presentaties voor de raadsvergadering tot werkvormen tijdens informatiebijeenkomsten.
Van een wervingscampagne, werkvormen tot de aankleding voor de twee interactie momenten met inwoners en de organisaties daaromheen. Alles in een frisse herkenbare levendige stijl.


En als je daarna orde wil scheppen in een grote berg met informatie is visueel werken nou eenmaal een uitkomst. Zo werd het Excel document met de uitkomsten vertaald in een frisse leesbare visual. Wat natuurlijk veel toegankelijker is als je daar vervolgens prioriteiten aan wil verbinden.

Het eerste rondje is gemaakt! Nu is het een kwestie van volhouden…

Aandachtspunten zijn boven tafel gehaald. inwoners leverden input en daaruit zijn de doelen voor de leefomgeving gefilterd. Prioriteiten zijn aangebracht en het geheel is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Conclusie: ‘Dit is een visitekaartje voor de Gemeente Alphen aan den Rijn en mag zeker niet in een archiefkast verdwijnen.’

Het woord ‘gebiedscyclus’ zegt het al, dit is een continu proces. Door de aanloop naar en de opbrengsten van de eerste cyclus visueel vast te leggen, zijn ze geborgd en dienen ze als basis voor de volgende rondes. Er ligt een prachtig visueel proces dat mensen inspireert en kan laten zien hoe enorm mooi en zinvol het is als inwoners en de gemeente de handen ineen slaan. Zonder Visueel Werken was deze aanpak nooit tot stand gekomen.

Zit jij met eenzelfde uitdaging?

Bel ons gewoon (vinden we altijd leuk) en we kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden!

Bel ons: 070 204 40 49