Buro BRAND
Praatplaat Workshop

Vraag

Hoe kunnen we een laagdrempelig communicatie middel maken van ons jaarverslag?

Plan van aanpak

 • Korte training zakelijk Tekenen
 • Snelle visuele oefeningen, korte presentaties en snel itereren
 • Samen de eind tekening (schets) maken
 • Uitwerken “schets” naar presentabele praatplaat met tekst.

Doorlooptijd

2 Weken

Resultaat

Een heel prettig en communicabel jaarverslag.
Vaak wordt het jaarverslag ook als communicatie stuk gebruikt. Deze visuele variant helpt veel beter om het gesprek op toekomstige actie en uitvoerende energie te richten.

Gezamenlijk met de leiding van Jeugdbescherming West heeft Buro BRAND het jaarverslag van een onaantrekkelijk leesbaar verslag (zoals veel jaarverslagen) aangevuld met een levendige en goed communicerende praatplaat.

Ieder jaar stopt Jeugdbescherming West ziel en zaligheid in het maken van een jaarverslag. Met als resultaat een dik lijvig rapport, dat alleen uit de lade komt voor personen die moeilijke controlerende vragen stellen. Jeugdbescherming West was op zoek naar een document dat “on top” of het jaarverslag kan dienen als inspirerend communicatiestuk. Jeugdbescherming West had hier geen eenduidig beeld van wat dit diende te worden.

Buro BRAND maakte en faciliteerde een workshop, met laagdrempelige visuele oefening en eindigde met een door hen zelf overeengekomen, afgestemd en getekend (!!) visueel jaarverslag. De praatplaat toont in één oogopslag wat de vruchten waren van dat jaar en wat de bestaande uitdagingen zijn. De wethouder van Den Haag heeft zo een document in handen waarmee hij kan uitleggen wat er gepresteerd is in dat jaar en komt eenvoudig in gesprek over de hoofdlijnen van het onderwerp.

Het stappenplan

 1. Waardering voor zakelijk tekenen zit in de genen. Jeugdbescherming organisaties zijn erg begaan met hun jeugdcommunicatie. Als geen ander begrijpen zij de waarde van visueel communiceren. Het is heel anders om samen te tekenen t.o.v. op iedere vraag slechts een “ja” of “nee” te krijgen.
 2. Dagelijks maken wij praatplaten voor organisaties. Wij ervaren dat een goede start met een prettige co-creatie heel fijn werkt, vrijwel altijd lollig is en tot een prachtig eindresultaat leidt. Wij hebben het co-creëren verder uitgewerkt en er een kunde op zich van gemaakt.
 3. Met de afdeling communicatie en de leiding van Jeugdbescherming West zijn we gestart met een korte visuele introductie. In verschillende groepjes werden onderwerpen gevisualiseerd en daarna weer gepresenteerd aan de anderen. Met als resultaat: heel veel lol; heel snel tot de kern; verbazing over wederzijds begrip en veel ideeën over de visualisatie van het jaarverslag.
 4. Door een kort keuze proces, waarbij het beste van alle ideeën bij elkaar kwam, wordt de eind-visual bepaald. Het is een weg geworden naar een mooie zonnige horizon die Jeugdbescherming West in dat jaar heeft bewandeld.
 5. De geselecteerde overig te communiceren informatie werd vervolgens eenvoudig geplot en gevisualiseerd op deze weg. High Five en borrel tijd!
 6. De praatplaat is door ons digitaal uitgewerkt en is als poster, flyer en digitaal bestand beschikbaar gesteld.
 7. De wethouder van Den Haag praat nu graag over de resultaten van de Jeugdbescherming van het afgelopen jaar, gesteund door de simpele visual.

Zit jij met eenzelfde uitdaging?

Bel ons gewoon (vinden we altijd leuk) en we kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden!

Bel ons: 070 204 40 49