Buro BRAND
Training

Vraag

Hoe kunnen we zakelijk tekenen en visualiseren inzetten ten behoeve van een effectievere communicatie en samenwerking (zoals Agile werken beoogd)

Plan van aanpak

  • Oprichten visual thinking taskforce
  • Opstellen plan van aanpak en programma
  • Commitment creëren
  • Invoeren en onderhouden

Doorlooptijd

1 maand van vraag tot uitvoering eerste training

Resultaat

De hele organisatie is bekend en gewend om visuele werkvormen en aanpakken te gebruiken in hun dagelijks werk.

Als gevolg van de snel veranderende wereld gooide ING het roer drastisch om naar een agile manier van werken en organiseren. Zoals Agile aangeeft, vond ook ING dat visueel samenwerken een belangrijke skill kan zijn om deze nieuwe werkmethode te doen slagen en beklijven. Buro BRAND werd gevraagd om dit te implementeren. Visueel werken wordt bij ING gebruikt voor informatie vergaren en ordenen, ideeën delen, besluiten nemen, visueel presenteren en notuleren, enzovoort.

Het stappenplan

  1. ING Bank domestic richtte een ‘Visual Thinking Guild’ op. Een guild in agile termen is een groep mensen vanuit de gehele organisatie die kennis en vaardigheden willen delen. Zij besloten om een externe partij in te schakelen om als organisatie visueel werken te leren en te implementeren.
  2. Opstellen trainingsprogramma. Buro BRAND ging in overleg met de visual thinking guild. Samen hebben we bedacht wat nodig is om ING visuele skills aan te leren die daarna ook daadwerkelijk gebruikt worden. Visuele trainingen voor iedere ING-er was daarvan een resultaat.
  3. Commitment. Hier werden de grote voordelen van de visual thinking guild zichtbaar. Doordat het proces vanaf concept, via selectie en programmering samen is doorlopen waren de medewerkers erg gemotiveerd om ook het benodigde commitment binnen ING te verkrijgen.
  4. Overweldigend eerste jaar! Bij aanvang van de eerste trainingen was de belangstelling ongekend. Duizenden ING-ers volgden en volgen nog steeds de trainingen Zakelijk Tekenen en Visual Storytelling.
  5. Vervolg stappen. Periodiek is er overleg met de Visual Thinking Guild. Doelen worden gesteld, events worden georganiseerd, aanvullende trainingen worden besproken en uiteraard is ook iedereen voor zichzelf op zoek naar goede tips en de nieuwste materialen.

Zit jij met eenzelfde uitdaging?

Bel ons gewoon (vinden we altijd leuk) en we kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden!

Bel ons: 070 204 40 49