Buro BRAND
Animatie Praatplaat

Visueel samenwerken voor iedereen!

VRAAG:

HOE KUNNEN WE EFFECTIEVER WERKEN MET BEHULP VAN VISUALISEREN?

PLAN VAN AANPAK:

  • OPRICHTING VISUAL THINKING GUILD
  • OPSTELLEN TRAININGSPROGRAMMA
  • MANAGEMENT COMMITMENT
  • IMPLEMENTATIE
  • PERIODIEK ONDERHOUD

DOORLOOPTIJD:

3 MAANDEN VAN VRAAG TOT AAN EERSTE TRAINING. VANDAAG DE DAG WORDT DE TRAINING NOG STEEDS GEGEVEN DOOR HEEL ING.

RESULTAAT:

ZAKELIJK TEKENEN ALS VERPLICHT ONDERDEEL BIJ DE ONBOARDING VAN NIEUWE MEDEWERKERS.
TOT AAN MANAGEMENT NIVEAU ACCEPTATIE VAN VISUEEL WERKEN.
VISUEEL WERKEN DOOR DE GEHELE ORGANISATIE.
INTERNE ZAKELIJK TRAINER TRAINERS EN VISUEEL NOTULISTEN.

Als gevolg van de snel veranderende wereld gooide ING het roer drastisch om naar een agile manier van werken en organiseren. Visueel samenwerken zagen zij als belangrijke skill om deze verandering te doen slagen en beklijven. BRAND Business werd gevraagd om dit te implementeren. Visueel werken wordt bij ING als waardevolle samenwerkingstool gezien die nu dagelijks wordt gebruikt. Informatie vergaren en ordenen, ideeën delen, besluiten nemen, visueel presenteren en notuleren, enzovoort.

Het stappenplan

  1. ING Bank domestic richtte een ‘Visual Thinking Guild’ op. Een guild in agile termen is een groep mensen vanuit de gehele organisatie die kennis en vaardigheden willen delen. Zij besloten om een externe partij in te schakelen om als organisatie visueel werken te leren en te implementeren.
  2. Opstellen trainingsprogramma. BRAND Business ging in overleg met de visual thinking guild. Samen hebben we bedacht wat nodig is om ING visuele skills aan te leren die daarna ook daadwerkelijk gebruikt worden. Visuele trainingen voor iedere ING-er was daarvan een resultaat.
  3. Management commitment. Hier werden de grote voordelen van de visual thinking guild zichtbaar. Doordat het proces vanaf concept, via selectie en programmering samen is doorlopen waren de medewerkers ze erg gemotiveerd om ook het benodigde management commitment te krijgen. En dat kwam er.
  4. Overweldigend eerste jaar! Bij aanvang van de eerste trainingen was de belangstelling ongekend. Duizenden ING-ers volgden en volgen nog steeds de trainingen Zakelijk Tekenen en Visual Storytelling.
  5. Vervolg stappen. Periodiek is er overleg met de Visual Thinking Guild. Doelen worden gesteld, events worden georganiseerd, aanvullende trainingen worden besproken en uiteraard is ook iedereen voor zichzelf op zoek naar goede tips en de nieuwste materialen.