Strategische verandering bij Eneco

| | Studio BRAND

Wat deed Buro BRAND?

In een groot bedrijf valt veranderen niet mee. Mensen hebben hun functie en rol, ze weten wat er van hen wordt verwacht. Maar hoe verander je dat? Als de omgeving en situatie van je bedrijf verandert, moeten ook de medewerkers veranderen. Hoe communiceer je dat, zodat iedereen precies begrijpt wat er gaat gebeuren?

Voor Eneco heeft Buro BRAND een animatie gemaakt om de strategische veranderingen op een aansprekende manier naar haar medewerkers te communiceren.

Bekijk hieronder de animatie die we maakten voor deze klant. Onder de video lees je meer over wat er precies speelde bij Eneco.

Dit speelde er bij Eneco

De energiewereld verandert snel. Met alleen het leveren van gas en electra gaat Eneco het niet redden. De noodzaak om te veranderen is nog nooit zo groot geweest. De nieuwe energiewereld vraagt om een ander businessmodel, waarbij Eneco kiest voor ‘Energy as a service’.

Eneco wil voor haar klanten dé energiepartner zijn. Dit brengt veel veranderingen en onzekerheden met zich mee. Om hier te komen, moet Eneco nu starten. Met medewerkers die hierin mee kunnen.

Co-creatie vormt een belangrijke vorm voor vernieuwing. De rol van customer service is essentieel, om aan de eisen van klanten te voldoen en die wensen te overtreffen.

Eneco ziet er straks heel anders uit. Geen afgebakende front office, back office en credit management, maar met breed inzetbare medewerkers. Directe leidinggevenden zijn er niet meer, er zijn regisseurs op belangrijke knooppunten.

Eneco en haar medewerkers moeten wendbaar zijn om succesvolle resultaten te behalen. Medewerkers zijn nieuwsgierig en gaan uitdagingen graag aan. Daarbij is lef en vernieuwing nodig, iedereen werkt aan persoonlijke groei. Medewerkers zijn trots om bij Eneco te werken. Om hier te komen, start Eneco met de focus op lef tonen, vernieuwend zijn, en wendbaar zijn.

Met de getekende animatie kan Eneco het veranderingstraject en het gewenste gedrag van medewerkers helder communiceren. Zo weet elke medewerker wat er staat te gebeuren, en waarom dit veranderproces relevant is. Dat heeft Eneco helder kunnen overbrengen, in een animatie van zo’n twee minuten.

Een vraag voor Robert?

Mail Robert