ANIMATIE ‘DE STEM VAN DE CLIENT’

Voor het project ‘de stem van de client’ maakten we samen met de jongens van Inhouse Filming een animatie voor de William Schrikker Groep en de Jeugdgezinsbeschermers.

Voor toekomstbestendige jeugdzorg is het belangrijk de stem van de cliënt een plek te geven en de houding van zorgverlener en cliënt op elkaar af te stemmen. Samen werken en samenwerken aan vooruitgang.