TechSchool

PraatPlaat | 2021

We kregen de opdracht om een fictief schoolgebouw te visualiseren. Een waarin alle vakthema’s samenkomen. En dat allemaal gegoten in een futuristisch prikkelende omgeving.

In dit nieuwe onderwijsconcept vervagen grenzen, leren tijdens het werken en werken tijdens het leren. Niet alleen tijdens een bedrijfsbezoek, maar je als leerling thuis gaan voelen in een technisch bedrijf. De bubbel van het bedrijfsleven en de school raken elkaar en lopen in elkaar over.

Ook zo'n gave PraatPlaat?

Neem contact op met Michiel

070 - 204 40 49

Mail Michiel