Interprovinciaal Overleg (IPO) Trotsprojecten

In het project “Profiel Provincies” stellen de provincies succesvolle voorbeelden centraal. Van elke provincie hebben wij zo’n TROTS project mogen tekenen. De directeur van het IPO ging enthousiast ‘aan de haal’ met de slides, zo kon hij zijn verhaal bondig en vrijsprekend aan de infographics ophangen.