Innovateren, uitproberen & experimenteren

de Haagse opleidingsschool | November 2019

Voor de Haagse Opleidingsschool (HOS) hebben wij een logo ontworpen. Binnen de HOS werken acht Haagse schoollocaties en drie lerarenopleidingen nauw samen om studenten op te leiden tot start- en stadsbekwame docenten in het voortgezet onderwijs. Binnen de HOS worden studenten voor een belangrijk deel op de werkplek opgeleid. Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. Innovateren, uitproberen en experimenteren; dat moest het logo uitstralen.

Meer info? Mail Simone!

Neem contact op met Simone

070 - 204 40 49

Mail Simone