Landelijke, virtuele samenwerkingssessies met Sanquin

Maatwerk programma Praatplaat workshop

Voor Sanquin was het hard werken de afgelopen periode. In tijden van Corona deden zij veel onderzoeken maar bleven ook bloed en plasma afnemen van donoren. En daar bovenop moet er ook aan de toekomst gedacht worden.

Sanquin stelde ons de vraag; hoe kunnen wij de managers uit het hele land zelf mee laten denken over het toekomstbeleid van onze afnamelocaties? De mensen in de regio weten wat er lokaal speelt, maar ook hoe zijn samenwerkingen met buurlocaties kunnen aangaan. Dit advies zou enorm helpen kunnen zijn voor de uiteindelijke keuzes en koers van de directie.

Buro BRAND ontwikkelde een maatwerk programma, afgestemd op de doelgroep en hun digitale vaardigheden. Elk regioteam werd virtueel gestimuleerd om zelf, maar vooral ook in samenwerking, mee te denken over de invulling van het locatiebeleid. Door middel van virtuele samenwerkingstool MIRO is een compleet interactief programma opgezet waarin is samengewerkt en gediscussieerd over de verschillende regio’s in Nederland. Via een aanpasbare landkaart, met een legenda vol icoontjes om te verplaatsen, konden deelnemers zelf een plan opbouwen voor de locaties in hun regio. Door middel van losse sessies voor elke regio -4 stuks- zijn de deelnemers samen gekomen tot een plan en advies. Deze zijn gepresenteerd aan de directie waarna er nog een korte Q&A was.

Factsheet

Klantnaam 

Sanquin

Vraag 

Hoe kunnen we regiomanagers betrekken bij het adviseren en uitvoeren van het locatiebeleid van de toekomst?

Plan van aanpak
  • Deelnemers huiswerkopdrachten voorafgaand aan de sessie laten maken
  • In 4 deelsessie’s voor elke regio, samenwerken via MIRO aan een advies voor een locatiebeleid per regio
  • In een plenaire sessie per regio 3 grote adviezen presenteren aan de directie
  • Terugkoppeling van directie aan de regio’s
Doorlooptijd 

Een maand   

Resultaat 

Concreet en bottom-up advies voor locatiebeleid, vanuit de werknemers zelf aan de directie

Het stappenplan

  1. Samen met de initiatiefnemer van Sanquin is het doel voor de sessies bepaald. Buro BRAND heeft een voorstel gedaan voor een interactief programma. Er werd besloten om in plaats van live, virtueel samen te komen en het programma te verdelen over 4 sessies voor de 4 regio’s, met later een plenaire sessie. 
  2. Voorafgaand aan de sessies hebben de deelnemers huiswerk gekregen om zich alvast te verdiepen in de inhoud en in de nieuwe samenwerkingstool MIRO. 
  3. Voor de losse sessies zijn er interactieve kaarten, templates en borden ontwikkeld voor in  MIRO. Deze zijn volledig in de huisstijl van Sanquin gemaakt.
  4. Hierin stond een legenda met iconen van onder andere: bloed, plasma, mobiele afnamelocaties, gebouwen, mensen en zelfs roze koeken! Op deze manier konden deelnemers zelf alle benodigdheden naar de gewenste locatie slepen.
  5. Elke sessie resulteerde in een locatieplan en 3 adviezen per regio om mee te laten nemen in het locatiebeleid van de directie.
  6. Tijdens de plenaire sessie hebben de 4 regio’s hun locatieplan en adviezen aan elkaar gepresenteerd en was de kick-off van de directie om deze adviezen en hun beleid uit te gaan voeren.