Buro BRAND
Animatie Praatplaat

Invullen cultuurwaarden en functies

Nadat de GGD een aantal veranderingen in haar organisatie had doorgevoerd, wilden ze aan de slag gaan met de invulling van hun nieuwe functies. Het gewenste gedrag van de medewerkers bij het uitvoeren van hun functie was daarbij van groot belang.
De directie vond dat ze onvoldoende duidelijk had gemaakt wat nu de inhoud en omschrijving van deze functies was. Om dit duidelijk te communiceren naar de medewerkers maakte Buro BRAND samen met de directie en het management een programma op maat.
Het programma bevatte visuele werkvormen en oefeningen waarbij de medewerkers hebben getekend wat ze trots en blij maakt op het werk. De opdracht eindigde met een verbeeldde persona met gewenste toekomstige eigenschappen. Buro BRAND werkte de uitkomst grafisch uit, en dit grote werkbord is door het GGD Management gebruikt om het personeel mee te nemen in de veranderingen.

Het stappenplan

  1. Co-creatie directie GGD en Buro BRAND.
    In visuele co-creatie met de directie hebben we een visueel programma gemaakt. Hierdoor ervaren ze onze kracht van visueel samen creëren en konden we op een hele leuke wijze samen het programma opstellen.
  2. Maken GGD-persona. Samen met management en directie een tweedaagse workshop waarbij we starten met hele simpele visuele oefeningen vervolgd door korte visuele opdrachten. Deze worden besproken waarbij iedereen ruimte heeft om input te leveren. Alles met de ter plekke verworven visuele skills. Met dit soort leuke opdrachten creëren we een goede sfeer, ervaar je eenvoud en zo komen we op een vrolijke spelende wijze tot een eindresultaat. De GGD-persona!
  3. Van schets tot werkbord. De gemaakte schetsen hebben wij uitgewerkt tot goed werkende manshoge werkborden. Aan de voorzijde een presentatie plaat, waarin met behulp van de GGD-persona wordt uitgelegd wat het doel is en wat daarvoor het stappen plan is. De achterzijde heeft een “stop, start, continue” bord, om samen met de medewerkers in gesprek te gaan en acties vast te leggen.
  4. Medewerkers commitment. Het management was mede ‘bepaler’ tijdens de tweedaagse workshop en kan nu met behulp van een visual wensen met hun medewerkers bespreken. Doordat een visual leidend is in plaats van bijvoorbeeld een memo, is de sfeer bij deze ontmoetingen goed en valt er niemand over een punt of een komma.