Buro BRAND
Grafisch Ontwerp Praatplaat Workshop

Nadat de GGD een aantal veranderingen in haar organisatie had doorgevoerd, wilden ze aan de slag gaan met de invulling van hun nieuwe functies. Een andere samenwerking met behulp van nieuw omschreven functies was de aanpak.
na aanvang van de nieuwe aanpak, bleek dat een en ander scherper moest en dat de gezamenlijke gewenste richting beter kon worden uitgelegd. Hiervoor hebben we een dag georganiseerd en gefaciliteerd.
Het programma bevatte visuele werkvormen en oefeningen waarbij collega’s zakelijk tekenen hebben geleerd en zijn gaan toepassen, waarbij werd gestart met: “Wat maakt jou trots op je werk”. We eindigden met het verbeelden van persona’s met de gewenste toekomstige eigenschappen. Buro BRAND werkte de uitkomst grafisch uit, en verzorgde communicatie uitingen zodat GGD Management dit kon gebruiken om het personeel mee te nemen in de veranderingen.

Het stappenplan

  1. Co-creatie workshop
    In visuele co-creatie met de leiding hebben we een visueel programma gemaakt. Hierdoor werd de kracht van visueel samen creëren ervaren en stelden we op energieke wijze het programma op.
  2. GGD-persona. Een tweedaagse workshop met de leiding, waarbij we starten met eenvoudige visuele oefeningen opgevolgd door korte visuele opdrachten. Deze worden besproken waarbij iedereen ruimte heeft om input te leveren. Alles met de ter plekke verworven visuele skills. Met dit soort co-creatieve opdrachten creëren we een goede sfeer, ervaar je eenvoud en komen we op een vrolijke spelende wijze tot een eindresultaat. De GGD-persona!
  3. Van schets tot werkbord. De gemaakte schetsen werken wij uit tot goed werkende manshoge werkborden. Aan de voorzijde een presentatie plaat, waarin met behulp van de GGD-persona wordt uitgelegd wat het doel is en wat daarvoor het stappen plan is. De achterzijde heeft een “stop, start, continue” bord, om samen met collega’s in gesprek te gaan en acties vast te leggen.
  4. Collega commitment. De leiding was mede ‘bepaler’ tijdens de tweedaagse workshop en kan nu met behulp van een visual wensen met hun medewerkers bespreken. Doordat een visual leidend is in plaats van bijvoorbeeld een memo, is de sfeer bij deze ontmoetingen goed en valt er niemand over een punt of een komma.

Zit jij met eenzelfde uitdaging?

Bel ons gewoon (vinden we altijd leuk) en we kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden!

Bel ons: 070 204 40 49