Virtuele workshop praatplaat maken met CARDEA Jeugdzorg

Maatwerk programma Visuele sessie

CARDEA Jeugdhulp had een visiedocument ontwikkeld waarin zij haar missie, visie en kernwaarden beschreef. In plaats van een zwaar en lijvig document wilden ze een sprankelende vorm van hun visie die ze ook snel zouden kunnen delen met hun eigen werknemers en hun (potentiële) klanten. Dit is waar Buro BRAND in beeld kwam, wij werden ingeschakeld om samen met hen hun visie document te verbeelden in een inspirerende praatplaat. Doordat de situatie vereiste dat iedereen vanuit huis eraan mee kon werken, tijdens de periode van COVID-19is de praatplaat workshop die Buro BRAND regelmatig geeft vertaald naar een virtuele workshop. Hierbij co-creëerden we sámen met CARDEA online een praatplaat.

Buro BRAND ontwikkelde en faciliteerde een virtueel programma verspreid over 3 middagen waarbij er gebruik werd gemaakt van slimme online tools, zoals ZOOM, Miro en Google Jamboard, om te kunnen komen tot een praatplaat net als dat we in real life zouden doen. De werknemers van CARDEA hebben eerst zelf de tekenschoenen aangetrokken, en zijn onder onze begeleiding zelf gekomen tot de visuele invulling van hun plaat. Op deze manier kunnen we garanderen dat de inhoud van de plaat ook zo dicht mogelijk ligt bij het beeld dat de klant er zelf bij heeft, en wil uitdragen. De grafisch vormgevers van de studio van Buro BRAND hebben ervoor gezorgd dat de ideeën en tekeningen van CARDEA zijn gedigitaliseerd. 

De ontstane plaat kan gebruikt worden als poster, virtueel en analoog, en is ook omgevormd tot een opvouwbare flyer variant voor de werknemers. Daarnaast kunnen in de toekomst de losse iconen die CARDEA heeft bedacht hergebruikt worden in documenten, presentaties en verdere media. 

Factsheet

Klantnaam 

CARDEA Jeugdhulp

Vraag 

Hoe kunnen we onze visie visueel communiceren naar onze werknemers en klanten?

Plan van aanpak
  • Deelnemers trainen met visuele oefeningen
  • Individueel onderdelen uit de visie uittekenen tot icoon
  • Samen iconen bespreken en gezamenlijk komen tot 1 icoon per onderdeel
  • Samen nadenken over een metafoor en layout voor de praatplaat
  • Uitwerking van schetsen en feedback tot visuele poster en opvouwbare flyer
Doorlooptijd 

Een maand   

Resultaat 

Een speelse, passende en multi inzetbare praatplaat

Previous Slide Next Slide

Het stappenplan

  1. Samen met de initiatiefnemer van CARDEA is er overlegd wat de doelstellingen van de workshop zijn. CARDEA heeft het visiedocument met Buro BRAND gedeeld, en daar is een voorstel uit gekomen van een visueel programma. Hier is samen met CARDEA naar gekeken, waarna er werd besloten om het programma te verdelen over 3 korte sessies, met daartussen 2 huiswerkopdrachten voor de deelnemers. 
  2. Tijdens de 1e sessie kregen de werknemers een training in tekenen via het platform Zoom. Na het behalen van deze vaardigheid, kregen ze huiswerk mee om allen een klein onderdeel uit het visiedocument te visualiseren in een icoon. 
  3. Tijdens de 2e sessie zijn alle iconen met elkaar gedeeld en gefinetuned, en zijn we met de hele groep gaan werken aan een interessante metafoor. Na deze sessie kreeg de groep huiswerk om feedback voor te bereiden voor de laatste sessie. 
  4. Tijdens de 3e sessie is de groep gaan werken aan de layout en indeling van de praatplaat, en de verdere invulling van de metafoor. Dit is gedaan in het online samenwerkingsprogramma Miro, dat dienstdeed als online whiteboard. 
  5. Samen met een kleinere groep van werknemers van CARDEA zijn de resultaten van de 3 sessies begeleid tot de digitale versie. De praatplaat is door ons digitaal uitgewerkt tot een inspirerende poster, een opvouwbare flyer en tot losse iconen die voor veelzijdig gebruik geschikt zijn.