Visueel Notuleren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, project “proeftuinen”

Visueel Notuleren

Het ministerie BZK organiseert veel om de burger te betrekken bij maatschappelijke onderwerpen en taken. Eén van deze initiatieven heet “proeftuinen” waarbij wijkbewoners betrokken worden bij kleinschalige taken in de buurt. Om hierover van gedachten te wisselen en ervaringen uit wisselen organiseerde BZK een groot event met burgemeesters in Den Haag.

Sprekers lichtten hun proeftuin initiatieven toe en wij hebben de hoofdlijnen en hoofdpersonen visueel vastgelegd. Vrijwel iedereen (zeker de visueel geportretteerden) maakten selfies met onze visuele notulen op de achtergrond en postte deze op twitter. Het onderwerp werd al snel trending topic. De visuele notulen worden nog steeds gebruikt voor het voortbrengen van het proeftuinen initiatief. Zo zijn de beelden leidend in het digitale magazine en de website wij hiervan hebben gemaakt.

Previous Slide Next Slide

De stappen

  1. De afdeling communicatie van BZK betrok ons in het allervroegste stadium van het project bij het organiseren van het event. Zo konden wij meedenken over het versterken van de communicatie en de beleving gedurende alle momenten.
  2. Samen hebben we een plan gemaakt voor de uitnodiging, het programmaboekje en hoe het visueel notuleren in te zetten tijdens de dag zelf. Hierbij werd ter plekke bijvoorbeeld gebruik gemaakt van stemformulieren en verwerkte we de uitkomst in het magazine achteraf. In alle uitingen is de in overleg gekozen stijl herkenbaar doorgevoerd.

Vragen of ideeën? Neem contact op met Robert of bel 070 - 204 40 49

“Herhaling vergroot herkenning, met beeld is dat nog 1000 keer zo groot.”