Een animatieproces met AstraZeneca

Maatwerk programma Praatplaat workshop animatie

AstraZeneca schakelden ons in om een inspirerende call to action animatie te creëren met als doel om intern en extern mensen op te roepen om samen met hen na te denken over de ervaringen van oncologie patiënten en de verbetering ervan. Hoe ervaren zij de zorg? Hoe versnellen we de toegang tot innovatieve diagnostiek en behandelingen? Hoe kunnen we zorgpaden optimaliseren? En hoe optimaliseren we het welbevinden en de uitkomsten voor patiënten?

AstraZeneca wilde hun verhaal overbrengen middels een praatplaat en animatie. Hiervoor faciliteerde wij een tweetal visuele sessies voor een groep werknemers van AstraZeneca.

De eerste sessie startte met een tekencursus. De verschillende onderwerpen die AstraZeneca wilden overbrengen zijn middels tekenoefeningen verbeeld door de deelnemers zelf. Hierbij zetten zij hun expertise in zodat hun boodschap op de juiste manier word gevisualiseerd. Door middel van dit visuele en creatieve proces, resulteerde de sessie in door hen zelf overeengekomen, afgestemde en getekende illustraties. We sloten af met een goed gevoel over de content en met de neuzen allemaal in dezelfde richting.

In een kleinere groep dachten we in de tweede sessie na over een verbindende metafoor voor de verschillende onderdelen van het verhaal, dit werd de metafoor van een park.

De PraatPlaat is vervolgens uitgewerkt door Buro BRAND. Het maken van de praatplaat is echter pas de eerste grote stap van een praatplaatanimatieproces; vervolgens maakt Buro BRAND in samenwerking met een ervaren animator er een bewegend animatiefilmpje van. Hierbij hebben we gekeken naar het verhaal onder de animatie én naar wat voor stem erbij past.

Wat leuk is aan de animatie van AstraZeneca is dat een werknemer van hen is gekozen om de voiceover in te spreken! Op deze manier is de animatie nog meer een project wat gevormd en opgebouwd is door AstraZeneca zelf.

De super toffe animatie wordt nu intern en extern gedeeld via presentaties en digitale media. De praatplaat wordt ook toegepast op traditionele media, waaronder posters, handouts en flyers.

Factsheet

Klantnaam 

AstraZeneca

Vraag 

Hoe kunnen we intern en extern mensen oproepen om mee te denken over oncologie?

Plan van aanpak
 • AstraZeneca schrijft het verhaal op dat ze willen vertellen
 • Een groep werknemers wordt getraind in het tekenen
 • Virtuele (visuele) sessie om onderdelen te visualiseren
 • Sessie over de metafoor (en layout)
 • Uitwerking van digitale praatplaat
 • De voiceover opnemen & animeren
Doorlooptijd 

5 weken   

Resultaat 

Een informatieve en sprankelende animatie die aanzet tot actie

Het stappenplan

 1. Samen met AstraZeneca zijn de doelen voor de praatplaat en animatie bepaald. Het was daarbij belangrijk om samen met werknemers na te denken over onderdelen en concepten voor de praatplaat.
 2. AstraZeneca stelde een tekst op met informatie die verteld moet worden in de animatie. 
 3. Er is een visuele sessie georganiseerd waarbij een groep werknemers van AstraZeneca eerst een korte tekenles kregen. Daarna zijn de verschillende onderwerpen uit de opgestelde tekst van AstraZeneca verbeeld door de deelnemers. Hieruit kwam een reeks schetsen voor kleine illustraties om te gebruiken voor de praatplaat. Tijdens deze sessie is gebruik gemaakt van ZOOM en Google Jamboard.
 4.  Na afloop is een tweede sessie georganiseerd met een select groepje van AstraZeneca, om de kleine illustraties te verbinden en te plotten op een onderliggende layout. Hieruit kwam een 1e schetsmatige conceptversie van een praatplaat die door ons in detail is uitgewerkt tot sprankelende praatplaat.
 5. Nadat de praatplaat definitief was, zochten we naar een geschikte stem voor de voice-over en is het verhaal ingesproken.
 6. Met behulp van de praatplaat en de voice-over is een animator aan de slag gegaan om deze om te zetten naar een pakkende animatie om intern en extern te delen.