Buro BRAND
Animatie Praatplaat

Vraag 

Hoe kunnen we iedereen mee laten denken over oncologie vraagstukken?

Plan van aanpak

 • Verhaal schrijven
 • Astra Zeneca collega’s leren Zakelijk Tekenen
 • Co-creatieve workshop waarbij geschreven content wordt gevisualiseerd
 • Buro BRAND werkt na de workshop praatplaat uit
 • Buro BRAND werkt animatie met voice over uit

Doorlooptijd 

5 Weken  

Resultaten

Allignment en verbinding van Astra Zeneca collega’s over het oncologie vraagstuk, top communicatie middelen, leren toepassen visueel samenwerken en wat dat kan opleveren aan co-creatie en je verhaal goed krijgen en heel veel energie die aanzet tot verdere actie.

Een informatieve en sprankelende animatie die aanzet tot actie.

AstraZeneca schakelden ons in met de wens voor een inspirerende call to action animatie  met als doel mensen op te roepen om samen met hen na te denken over de ervaringen van oncologie patiënten en de verbetering ervan. Hoe ervaren zij de zorg? Hoe versnellen we de toegang tot innovatieve diagnostiek en behandelingen? Hoe kunnen we zorgpaden optimaliseren? En hoe optimaliseren we het welbevinden en de uitkomsten voor patiënten?

AstraZeneca wilde hun verhaal overbrengen middels een praatplaat en animatie. Hiervoor faciliteerde wij een tweetal visuele workshops voor een groep collega’s van AstraZeneca.

De eerste workshop startte met een zakelijk tekenen training. De verschillende onderwerpen die AstraZeneca wilden overbrengen zijn middels zakelijk tekenen oefeningen verbeeld door de deelnemers zelf. Hierbij zetten zij hun expertise in zodat hun boodschap op de juiste manier word gevisualiseerd. Door middel van dit visuele en co-creatieve proces, resulteerde de sessie in door hen zelf overeengekomen, afgestemde en getekende illustraties. We sloten af met een goed gevoel over de content en met de neuzen allemaal in dezelfde richting.

In een kleinere groep dachten we in de tweede workshop na over een verbindende metafoor voor de verschillende onderdelen van het verhaal, dit werd de metafoor van een park.

De PraatPlaat is vervolgens uitgewerkt door Buro BRAND. Het maken van de praatplaat kan een eerste stap zijn van een animatie proces; vervolgens maakt Buro BRAND er een bewegend animatiefilmpje van, inclusief voice over. Alles gaat in overleg dan wel samenwerking met de klant. In dit geval AstraZeneca.

Wat leuk is aan de animatie van AstraZeneca is dat een collega van hen is gekozen om de voiceover in te spreken! Op deze manier is de animatie nog meer een project wat gevormd en opgebouwd is door AstraZeneca zelf.

De super toffe animatie wordt nu intern en extern gedeeld via presentaties en digitale media. De praatplaat wordt ook toegepast op traditionele media, waaronder posters, handouts en flyers.

Het stappenplan

 1. Samen met AstraZeneca zijn de doelen voor de praatplaat en animatie bepaald. Het was daarbij belangrijk om samen met werknemers na te denken over onderdelen en concepten voor de praatplaat.
 2. AstraZeneca stelde een tekst op met informatie die verteld moet worden in de animatie. 
 3. Er is een visuele workshop georganiseerd waarbij een groep werknemers van AstraZeneca eerst een korte zakelijk tekenen training kregen. Daarna zijn de verschillende onderwerpen uit de opgestelde tekst van AstraZeneca verbeeld door de deelnemers. Hieruit kwam een reeks schetsen voor kleine illustraties om te gebruiken voor de praatplaat. Tijdens deze workshop is gebruik gemaakt van ZOOM en Google Jamboard, maar kan natuurlijk ook live bijvoorbeeld op onze leuke locatie.
 4.  Na afloop is een tweede workshop georganiseerd met een select groepje van AstraZeneca, om de kleine illustraties te verbinden en te plotten op een onderliggende layout. Hieruit kwam een 1e schetsmatige conceptversie van een praatplaat die door ons in detail is uitgewerkt tot een sprankelende praatplaat.
 5. Nadat de praatplaat definitief was, zochten we naar een geschikte stem voor de voice-over en is het verhaal ingesproken.
 6. Met behulp van de praatplaat en de voice-over zijn we aan de slag gegaan om deze om te zetten naar een pakkende animatie om intern en extern te delen.

Zit jij met eenzelfde uitdaging?

Bel ons gewoon (vinden we altijd leuk) en we kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden!

Bel ons: 070 204 40 49